contact zoeken wedstrijden

Historische kaatspartij in Kimswerd: zondag 15 juni!

Kimswerd, een dorp waar al sinds jaar en dag gekaatst wordt. Sinds begin jaren tachtig gebeurt dit op het kaatsveld aan de rand van het dorp, maar vroeger vond dit allemaal plaats op de Finne. De Finne lag, en ligt nu nog steeds, voor de Sint Laurens Pleats. In deze boerderij was de kleedkamer, daar maakte men zich klaar om te kaatsen op de Finne.

Dit jaar wil de kaatsvereniging van Kimswerd: Kv ‘de Helfrichs’ op deze Finne een historische partij organiseren. Zondag 15 juni 2014 willen we zoveel mogelijk Kimswerders, oud-Kimswerders, leden en oud-leden van KV de Helfrichs bij elkaar brengen om met elkaar te kaatsen en verhalen ophalen over hoe het was om te kaatsen op de Finne. De kaatsvereniging is al druk bezig met het organiseren van deze dag!

Bent u vroeger lid geweest van Kv ‘de Helfrichs’, bent u een oud-Kimswerder die graag nog eens in Kimswerd komt, houdt dan 15 juni vrij in uw agenda. Op deze dag wordt er weer gekaatst op de Finne. Het belooft een historische dag te worden met o.a. live muziek! Omdat er tegenwoordig een huis staat op de Finne, zal er gekaatst worden met zachte bal. Hierdoor wordt de uitdaging nog groter om als eerste de bal over het hok van Jan Baars te slaan!

Heeft u mooie en/of oude verhalen, anekdotes, foto’s etc. over het kaatsen op de Finne? Dan zijn wij daar als kaatsvereniging zeer benieuwd naar. U kunt die opsturen naar of naar Rennie Niezink, Simon Sipmastjritte 7, 8821 MA Kimswerd. Op 15 juni worden de verhalen, foto’s etc. tentoongesteld. Voor vragen over deze partij kunt u altijd mailen naar bovenstaand e-mailadres of neem een kijkje op www.kvdehelfrichs.nl. Hier worden regelmatig updates geplaatst over de voortgang van de organisatie van deze partij.

Komt allen op 15 juni naar Kimswerd en beleef een fantastische, gezellige dag met elkaar!

Sint Laurens Pleats Kimswerd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers