contact zoeken wedstrijden

Hoofdbestuur KNKB en kaatsers op één lijn

In de afgelopen dagen is er het nodige tumult ontstaan over de mededeling van FB Oranjewoud dat zij niet meer hoofdsponsor van de KNKB wil zijn.

Zowel de KNKB, het kaatsteam Puur Passie als de betrokken hoofdklasse kaatsers hebben de nodige kritiek ontvangen nadat deze mededeling van FB Oranjewoud bekend was geworden. De indruk werd zelfs gewekt dat kaatsers en hoofdbestuur lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. Voor partijen is dat aanleiding geweest om over de ontstane situatie een gesprek met elkaar aan te gaan. In dat verhelderende gesprek zijn de diverse pijnpunten in een open en goede sfeer uitgebreid aan de orde geweest.

De boven genoemde partijen kwamen tot de conclusie dat de momenten en manier waarop er met elkaar gecommuniceerd is, niet met elkaar gecommuniceerd is, of op een ongebruikelijke manier gecommuniceerd is, bijgedragen heeft aan de situatie die voor FB Oranjewoud aanleiding is geweest om niet meer hoofdsponsor van de KNKB te willen zijn.

Ook bleek tijdens dat gesprek dat de betrokken kaatsers, kaatsteam Puur Passie en het hoofdbestuur van de KNKB de absolute intentie hebben om gezamenlijk op te trekken om alsnog te bewerkstelligen dat FB Oranjewoud zich voor de voorgenomen periode van vier jaar verbindt als hoofdsponsor aan de KNKB. Alle partijen erkennen het grote belang van een goede hoofdsponsor voor de KNKB, de kaatssport is daar in de meest brede zin het beste mee gediend. Alle kaatsers conformeren zich aan de door FB Oranjewoud gestelde exclusiviteit van het wedstrijdshirt.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers