contact zoeken wedstrijden

FB Oranjewoud geen hoofdsponsor van de KNKB.

In september 2013 zijn de KNKB en FB Oranjewoud mondeling overeengekomen dat FB Oranjewoud vier jaar de hoofdsponsor van de KNKB zou worden.

De KNKB was bijzonder trots op dit akkoord. Het zorgde niet alleen voor een gezonde financiële basis, de KNKB kreeg hiermee ook de kans haar sportieve ambities waar te maken. Als tegenprestatie zou St. FB Oranjewoud het alleenrecht krijgen hun logo op de wedstrijdkleding van de kaatsers te voeren.
Enkele kaatsteams wilden echter ook ruimte voor privésponsoring op de wedstrijdkleding. Hiertoe benaderden ze voortdurend FB Oranjewoud met vragen en wensen en dreigden met acties. Hierdoor zag FB Oranjewoud een mooie en positieve start als hoofdsponsor van de KNKB in het water vallen en besloot af te haken.
De Kaatsbond beraadt zich op verdere stappen.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers