contact zoeken wedstrijden

Overdracht coördinatie Veilig sport Klimaat en Kaatsacademie

Per 1 januari a.s. stopt Geert Teitsma, huidig coördinator Veilig Sport Klimaat en Kaatsacademie, bij de KNKB.

Zijn werkzaamheden bij het CIOS Heerenveen nemen dusdanig toe, dat een combinatie niet meer mogelijk was.

Geert wordt opgevolgd door Richard Steensma (VSK) en Hille Saakstra (Kaatsacademie).
Geert blijft voor advies aan de KNKB beschikbaar.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers