contact zoeken wedstrijden

Stand van Zaken ranking & kaatshandschoen

Hierbij enkele mededelingen over de huidige stand van zaken wat betreft ranking en aanpak kaatshandschoen:

De werkgroep Ranking heeft de uit de evaluaties naar voren gekomen opmerkingen over de ranking besproken. Dit vergt veel analyse.

Dit heeft veroorzaakt dat er nog geen besluiten gemaakt zijn over eventuele wijzigingen in het huidige systeem. Daarnaast is deze week overleg geweest over de gestuurde loting. Ook deze materie heeft verschillende invalshoeken en wordt nog verder uitgewerkt.

Wat betreft de aanpak van de kaatshandschoen is het volgende te melden.
Met handschoenenmakers en werkgroep Kaatshandschoenen wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe handschoen voor 2014.
Uitgangspunten zijn hierbij:
-iedereen kaatst met eenzelfde handschoen (eerlijke concurrentie);
-die voldoet aan het huidige reglement;
-die beter te controleren valt;
-die vermindering geeft van slagkracht;
-die duurzaam is van kwaliteit.

Een (tijdelijke) werkgroep werkt aan een handschoen van soepel leer en een nap van maximaal 6,5 cm. De overgang van de nap naar de pols moet ook soepeler zijn. Met een aantal (top)kaatsers zal met proefmodellen het effect worden bekeken. Zodra een goed prototype voorhanden is, zullen de kaatsers worden geïnformeerd. Aangenomen wordt dat de meeste kaatsers in de Heren Hoofdklas en Heren 1ste en 2de klas nieuwe handschoenen nodig hebben. De verwachting is dat het aantal nieuwe handschoenen bij de Dames Hoofdklas en Dames 1ste klas lager ligt.

Daarnaast wordt de controle opgepakt. Een goede controle is onontbeerlijk en de wijze van controle wordt geoptimaliseerd. Verder is de werkgroep bezig om na te gaan of er apparatuur bestaat die de hardheid van leer kan meten. Suggesties daaromtrent zijn van harte welkom.


Namens de KNKB,
Geert Faber.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers