contact zoeken wedstrijden

Persoonlijk klassement

Jaar:

Tjisse Steenstra

Heren Hoofdklasse

Datum Plaats Wedstrijd Punten
1-5-2022  Weidum  Bangmapartij Heren Hoofdklasse Afdeling 
8-5-2022  Franeker  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
15-5-2022  Dronryp  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
21-5-2022  Wommels  Heren Hoofdklasse Door elkaar loten 
26-5-2022  Tzummarum  Heren Hoofdklasse Afdeling 
13-7-2022  Franeker  Speedbooks NK Heren Hoofdklasse Afdeling 
12-6-2022  stiens  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
18-6-2022  Balk  Heren Hoofdklasse Door elkaar loten 
19-6-2022  Sint Jacobiparochie  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
2-7-2022  Exmorra  Heren Hoofdklasse Door elkaar loten 
3-7-2022  Harlingen  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
8-7-2022  Heerenveen  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Geen rankingswedstrijd - 8 partuur 
10-7-2022  Bolsward  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
17-7-2022  Leeuwarden  Rengersdag Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
20-7-2022  Minnertsga  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 8 partuur - Geen rankingswedstrijd 
24-7-2022  Huizum  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
30-7-2022  Sexbierum  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
31-7-2022  Arum  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 
3-8-2022  Franeker  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 16 partuur - PC 
7-8-2022  Witmarsum  Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers