contact zoeken wedstrijden

Jong Feintepartij Junioren Afdeling meerdere ppa

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:27-07-2011
Tijd:11:00
Categorie:Heren junioren
Soort:Afdeling
Vereniging:EASTEREIN
Plaats:Easterein
Scheidsrechter:Wierstra, D.
Hiemstra, S.
1 Wommels Jort Strikwerda
WOMMELS3 Eeltje Postma
rood-groen Wietse Fopma
2 Wommels Jurjen Eringa
WOMMELS4 Klaas Bouke Faber
rood-groen Marco de Graaf
3 Dronryp Albert van der Weide
SJIRK DE WAL Jan Dominicus v.d. Wal
oranje-groen-oranje Johan Diertens
4 Harlingen Steven Breimer
EENDRACHT Dylan Drent
wit-rood-wit Jurjen Breimer
5 Bolsward Peter van Zuiden
BOLSWARD Hendrik Bouwhuis
blauw-wit gestreept Thomas van Zuiden
6 Exmorra Klaas Anne Terluin
EXMORRA Dennis Wijnalda
rood-wit Willem Jan Postma
7 Tzummarum Arnold Zijlstra
VVV TZUMMARUM2 Steven de Bruin
groen-oranje Hans Wassenaar
8 Makkum Jelle Attema
MAKKUM Jesse Adema
groen-geel-groen Lennart Adema
9 Easterein Doede Rients Okkema
EASTEREIN2 Ids de Boer
groen-wit Bauke Jan Plantinga
10 Folsgare Lars Breeuwsma
YN 'e LIJTE Fonger Beers
zwart-wit Pieter Harmen Hania
11 Tzummarum Robert de Bruin
VVV TZUMMARUM1 Ramon Hoogerhuis
groen-oranje Willem Heeringa
12 Easterein Jelte-Pieter Dijkstra
EASTEREIN1 Carlo Booms
groen-wit Ewout de Boer
13 Sexbierum-Pietersbierum Johannes van der Veen
DE TWA DOARPEN/DIOS Kees van der Schoot
Paars-Wit Jelte Visser
14 Franeker Kars Zeinstra
JAN BOGTSTRA2 Klaas Salverda
geel-blauw Erik de Groot
15 Wommels Bouke Fopma
WOMMELS5 Menno Eringa
rood-groen Tjeerd de Vries
16 Stiens Wietse Tiesnitsch
KC DE BOER Aron Postma
oranje-zwart Peter Jan Schuts
17 Ysbrechtum Egbert Heins
YN 'E FLECHT Jelmer Kuijpers
groen Guido Bos
18 Hartwerd Fokke Jan Kooistra
SPUI YN'E WANT Sjoerd Teake Kooistra
blauw-wit Gerrit Jan Duiven
19 St. Annaparochie Roelof de Jong
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Pieter Jan Plat
zwart-wit Sjoerd de Jong
20 Wjelsryp Pieter Sijberen Scharringa
S.M.I. Siebe Greidanus
rood-wit Jouke Bosje
21 Easterlittens Simon Zijlstra
ONDER ONS Erwin Zijlstra
groen-grijs Feiko Broersma
22 Witmarsum Bart Reijenga
PIM MULIER Jesse van der Molen
geel-grijs Klaas de Vries
23 Minnertsga Roan-Hein Joostema
MINNERTSGA Bart Stroosma
rood-geel Hendrik Kootstra
24 Peins Douwe Rienstra
PIETER JELLEMA Niek Feenstra
oranje-groen Menno van Zwieten
25 Wommels Cees de Boer
WOMMELS1 Broer Jacob Greidanus
rood-groen Jelle de Jong
26 Wommels Hendrik de Boer
WOMMELS2 Jelle de Vries
rood-groen Jan Friso Bruinsma
27 Franeker Jan Hof
JAN BOGTSTRA1 Chris Outhuijse
geel-blauw Patrick Scheepstra

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers