contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Afdeling max. 2 partuur per afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:14-07-2019
Tijd:10:00
Categorie:Heren 1e klasse
Soort:Afdeling
Vereniging:VvV KLAAS MUG
Plaats:Ried
Scheidsrechter:Anema C.
1 Dronryp Bouke Willem Tuinman
SJIRK DE WAL2 Jasper Jager
oranje-groen-oranje Lucas Postma
2 Makkum Rienk Veltman
MAKKUM2 Lennart Adema
groen-geel-groen Klaas Pier Folkertsma
3 Tzummarum Jelmer v.d. Meer
VVV TZUMMARUM Jelle Pieter van de Walt
groen-oranje Willem Heeringa
4 Peins Otte Bruinsma
PIETER JELLEMA Niek Feenstra
oranje-groen Jolt Vollema
5 Makkum Michiel Scheepvaart
MAKKUM1 Hendrik Jan v.d. Velde
groen-geel-groen Hyltje Bosma
6 Minnertsga Chris Wassenaar
MINNERTSGA Jacob Wassenaar
rood-geel Hylke Bruinsma
7 Hijum-Finkum Kjeld Heslinga
IN NIJ BEGJIN Erik Hoekstra
oranje Hielke Beijering
8 Ried Hein Rodenhuis
VvV KLAAS MUG Robert Broeders
oranje-groen Roel Pieter de Jong
9 Franeker René de Haan
JAN BOGTSTRA Djurre Seerden
geel-blauw Marco de Groot
10 Berltsum Corné Tuinenga
BERLIKUM2 Wytze Wassenaar
blauw-wit Frederik van der Meij
11 Bitgum Gerard de Vries
OEFENING KWEEKT KUNST Paul Dijkstra
rood-wit Yannick Hielkema
12 Menaam Tom Gerard Cats
VVV MENAEM Youri de Groot
rood-zwarte bies Tycho de Groot
13 Arum Germ Epema
WILLEM WESTRA Justin van Dijk
zwart-geel Dirk-Henk Kuipers
14 Dronryp Johan Diertens
SJIRK DE WAL1 Sybren Poelsma
oranje-groen-oranje Pieter van der Schoot
15 Berltsum André van Dellen
BERLIKUM1 Ruben Eijzenga
blauw-wit Patrick van Dellen
16 Baard Geert Reitsma
BAERD Klaas Gerrit Meulenaar
rood-zwart Stefan van der Meer
17 Sexbierum-Pietersbierum Tseard Jukema
DE TWA DOARPEN/DIOS Bauke Postma
paars-wit Jelte Visser
18 Witmarsum Redmer Zaagemans
PIM MULIER Mart van der Molen
geel-grijs Frans Dooper

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers