contact zoeken wedstrijden

Heren 30+ Afdeling + herk. afd.

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:07-07-2019
Tijd:10:00
Categorie:Heren 30+
Soort:Afdeling
Vereniging:PIM MULIER
Plaats:Witmarsum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter
1 Witmarsum Jan Geert Dijkstra
PIM MULIER Michiel de Jong
geel-grijs Harm Jilderda
2 Grou Nolke Bergstra
IT WETTERLAN Wietse Punter
groen Arjen Andringa
3 Stiens Hans Felkers
KC DE BOER Hielke Miedema
oranje-zwart Douwe Anema
4 Akkrum Erwin Knol
US KEATSEN Sjoerd Boonstra
rood-zwarte bies Johan Binnema
5 Easterlittens Keimpe Koldijk
ONDER ONS Sietse Rodenhuis
groen-grijs Durk Bouma
6 Franeker Willem Buurstra
JAN BOGTSTRA Atze Bosch
geel-blauw Michel v.d. Veen
7 Bolsward Ane Jan Knol
BOLSWARD Cor Jacobsen
8 Sexbierum-Pietersbierum Teake van der Walt
DE TWA DOARPEN/DIOS Bauke Postma
paars-wit John Mons
9 Huizum Sander Witvoet
ONDERLING GENOEGEN Floris Koudenburg

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers