contact zoeken wedstrijden

NK Heren 50+ Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:07-07-2018
Tijd:10:00
Categorie:Heren 50+
Soort:Afdeling
Vereniging:JAN BOGTSTRA
Plaats:Franeker
Scheidsrechter:Wier, van E.
1 Dronryp Klaas Kramer
SJIRK DE WAL Gosse Tinga
oranje-groen-oranje Yme Arendz
2 Bitgum Roelof Hoogland
OEFENING KWEEKT KUNST Albert Nauta
rood-wit Lolke Jan Dijkstra
3 Heerenveen Siebe van Loon
DE POMPEBLEDDEN René Leenstra
blauw-wit gestr./pompebledden Sjoerd Nauta
4 Goenga Jacob Dotinga
DE LEGE GEAEN Jan Dotinga
groen-wit Age van der Goot
5 Franeker Jacob Kamstra
JAN BOGTSTRA Jan Sipma
geel-blauw Ludwig Seerden
6 Minnertsga Thijs Houtsma
MINNERTSGA Auke Akkerman
rood-geel Geert Faber
7 Goutum Gerard van Loon
GOUTUM e.o. Albert Walsweer
zwart-wit Gerrie Otter
8 Stiens Hans Felkers
KC DE BOER Gerke Draaistra
oranje-zwart Anno Miedema
9 Berltsum Klaas Tuinenga
BERLIKUM Sape Nauta
blauw-wit Johannes Siegersma
10 Morra-Lioessens Klaas de Haan
WARBER BLIUWE Renze Stiemsma
groen-wit Tjeerd Jan Boomsma
11 Jelsum-Koarnjum-Britsum Robert Schaap
IT PARTOER Steffen Hansma
geel-zwart Ibo Nicolay
12 St. Jacobiparochie Piet Machiela
HET NOORDEN Dirk Machiela
blauw-wit Jarig Katsma
13 Harlingen Pollie Kwast
EENDRACHT Eddy Sjollema
wit-rood-wit Peter Kwast
14 St. Annaparochie Anne de Vries
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Maikel Versnel
zwart-wit Johan Hiemstra
15 Ried Wietse Punter
VvV KLAAS MUG Tetman v.d. Meulen
oranje-groen Fetze Jan Kooistra
16 St. Nicolaasga Jan Buitenga
DE OORSPRONG Ferdinand v.d. Werf
wit-rood Tiede Boorsma
17 Wommels Bertus Bootsma
WOMMELS Anne Brouwer
rood-groen Jan Weijer
18 Sexbierum-Pietersbierum Jochum Mollema
DE TWA DOARPEN/DIOS Jan van der Schoot
paars-wit Teake van der Walt
19 Easterein Tjeerd Dijkstra
EASTEREIN Roel Sijbesma
groen-wit Simon Kingma

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers