contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:16-06-2018
Tijd:10:00
Categorie:Pupillenjongens
Soort:Afdeling
Vereniging:IT WETTERLAN
Plaats:Grou
Scheidsrechter:Visser, S.
1 Bolsward Remco Yska
BOLSWARD Tymen Bijlsma
blauw-wit gestreept Silvan Elzinga
2 Sexbierum-Pietersbierum Sijtse Kloosterman
DE TWA DOARPEN/DIOS2 Remco Post
paars-wit Rindert Zijlstra
3 Dronryp Stijn Tolsma
SJIRK DE WAL2 Milan Krottje
oranje-groen-oranje Erwin Vos
4 Exmorra Aise Salverda
EXMORRA Redmer Abma
rood-wit Jurre Reitsma
5 Grou Stef van Steen
IT WETTERLAN Jurre de Vries
groen Jan Yntema
6 Reduzum Symen Miedema
JAN REITSMA Lars Tijssen
groen-wit Thijs van Dijk
7 Sexbierum-Pietersbierum Stijn Scheffer
DE TWA DOARPEN/DIOS1 Enrico Post
paars-wit Nick van der Walt
8 Arum Marc Jorna
WILLEM WESTRA1 Roy de Vries
9 Oude Bildtzijl Sjoerd van der Schaar
DE KOLK Martin Tjepkema
groen-paars Rick Peperkamp
10 Baard Reinder Meulenaar
BAERD Tjitte Reitsma
11 Dronryp Brent Jesse van Beem
SJIRK DE WAL1 Jardo Sterkenburg
oranje-groen-oranje Arjen Bauke Hofstra
12 Makkum Leon Smink
MAKKUM Luuk Zwaagstra
groen-geel-groen Clive van der Weerdt
13 Menaam Erik de Boer
VVV MENAEM Douwe Palsma
14 Harlingen Davy de Haan
EENDRACHT Koos Jorna
wit-rood-wit Jaimy Koel
15 Witmarsum Jesse v.d. Wal
PIM MULIER Mark Okkema
geel-grijs Jordi Stoker
16 St. Annaparochie Iwan Hiddinga
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Hjalmar Dijkstra
zwart-wit Jelvin Kaper
17 Hommerts-Jutrijp Siebolt Hofman
DE BOPPESLACH Niek de Jager
zwart-groen Johannes de Boer
18 Arum Rimmer Dijkstra
WILLEM WESTRA2 Thomas Tolsma

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers