contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:27-05-2018
Tijd:10:00
Categorie:Welpenjongens
Soort:Afdeling
Vereniging:US KEATSEN
Plaats:Akkrum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter
1 Hallum Sido Polet
HALLUM Douwe Tiede Anema
2 Dronryp Jurre Dijkstra
SJIRK DE WAL Jort de Kroon
oranje-groen-oranje Dennis Bida
3 Berltsum Renik Roorda
BERLIKUM Hidde Kroeze
blauw-wit Jorn van der Kuur
4 Anjum Marten Jan Korre
KLAAS THOMAS Niek Dijkstra
5 Stiens Ymte Roersma
KC DE BOER Bauke Jetze Kalsbeek
oranje-zwart Pieter Harke Miedema
6 Exmorra Stijn Feenstra
EXMORRA Kyano van Swinden Koopmans
7 Arum Ruben Palma
WILLEM WESTRA Stian Rinia
zwart-geel Sander Kuipers
8 Scharnegoutum Frans Oosterbaan
DE LYTSE STUIT Ruurd Oosterbaan
9 Folsgare Lieuwe van der Kamp
YN 'e LIJTE Laas van Dalfsen
10 Bitgum Julian Klok
OEFENING KWEEKT KUNST Rimar van der Schaaf
11 Achlum Rudmer Faber
ACHLUM Melle Talsma
12 Bolsward Fabian van der Zee
BOLSWARD Timo Poelmans
blauw-wit gestreept Allon Elzinga

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers