contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:11-06-2017
Tijd:10:00
Categorie:Welpenjongens
Soort:Afdeling
Vereniging:IRNSUM
Plaats:Jirnsum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter
1 Lollum-Waaxens Harmen-Jacob Postma
MEIINOAR IEN Hidde Jorritsma
2 Bolsward Silvan Elzinga
BOLSWARD Edwin Arjen Yska
blauw-wit gestreept Tymen Bijlsma
3 St. Annaparochie Jörgen Postma
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Rens Hoekstra
zwart-wit Hjalmar Dijkstra
4 Arum Thomas Tolsma
WILLEM WESTRA Niek Bijma
5 Folsgare Jelmer de Boer
YN 'e LIJTE Lieuwe van der Kamp
zwart-wit Sander Zijlstra
6 Dronryp Luca Visser
SJIRK DE WAL Stijn Tolsma
oranje-groen-oranje Brent Jesse van Beem
7 Menaam Jelte de Jong
VVV MENAEM Niels Miedema
rood-zwarte bies Douwe Palsma
8 Raerd Daan Kooistra
WEZ WIS Jelke Veldhuis
9 Bitgum Fedde Janzen
OEFENING KWEEKT KUNST Julian Klok
rood-wit Siedrick Tuinstra
10 Winsum Jelmar de Vries
WINSUM Jesse Greidanus
11 Hallum Fedde de Beer
HALLUM Eelco Meijer
12 Tzum Jorrit Palma
WEZ WIS TSJOM Dytmar de Groot
13 Minnertsga Jimmy Adema
MINNERTSGA Siete Wassenaar
rood-geel Sem Nagel
14 Exmorra Stijn Feenstra
EXMORRA Kyano van Swinden Koopmans

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers