contact zoeken wedstrijden

Schoolmeisjes Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:25-06-2016
Tijd:10:00
Categorie:Schoolmeisjes
Soort:Afdeling
Vereniging:DE EENDRACHT
Plaats:Hitzum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter
1 Berltsum Nienke Zijlstra
BERLIKUM Esther de Vries
blauw-wit Jeanet Bakker
2 Winsum Marlies Bonnema
WINSUM Jeltine Meulenaar
geel-blauw Anna Rob
3 St. Annaparochie Silke Heinsma
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Ilse Iedema
zwart-wit Nienke de Haan
4 Hommerts-Jutrijp Laura Dozeman
DE BOPPESLACH Myrthe de Boer
zwart-groen Annemare Wempe
5 Workum Eefje Groen
DE PRIPPER Gerde Lycklama à Nijeholt
geel-zwart Naomi Wiersma
6 Bolsward Maureen Noordhuis
BOLSWARD Famke Zijlstra
blauw-wit gestreept Jessie Rekker
7 Grou Marije Bodde
IT WETTERLAN Rixt de Vries
groen Yeke Hoekstra
8 Raerd Tara Brit van der Meulen
WEZ WIS Jildou Ekema
9 Sexbierum-Pietersbierum Sigrid Post
DE TWA DOARPEN/DIOS Berber Bruinsma
paars-wit Fiera de Vries
10 Easterein Roelie Kroondijk
EASTEREIN Nynke Paauw
groen-wit Corrie Kroondijk
11 Dronryp Inge Jansma
SJIRK DE WAL Julia Marthine Rienks
12 Reduzum Mirte Wijnstra
JAN REITSMA Nynke Boersma
groen-wit Baukje Heeringa

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers