contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:12-06-2016
Tijd:10:00
Categorie:Welpenjongens
Soort:Afdeling
Vereniging:IRNSUM
Plaats:Jirnsum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter
1 Dronryp Jesse Sem van der Molen
SJIRK DE WAL2 Erwin Vos
oranje-groen-oranje Jardo Sterkenburg
2 Winsum Yanco Zuidema
WINSUM Jesse Greidanus
3 Spannum Daan Harkema
SET TROCH Monse Hansma
4 Grou Jurre de Vries
IT WETTERLAN Stef van Steen
groen Jan Yntema
5 Baard Tjitte Reitsma
BAERD Reinder Meulenaar
6 Jirnsum Ivar Wijtsma
IRNSUM Romijn Simonse
7 Makkum Leon Smink
MAKKUM Luuk Zwaagstra
groen-geel-groen Clive van der Weerdt
8 Bolsward Silvan Elzinga
BOLSWARD Tymen Bijlsma
blauw-wit gestreept Remco Yska
9 Tzum Jorrit Palma
WEZ WIS TSJOM Simon Benders
10 Sexbierum-Pietersbierum Rindert Zijlstra
DE TWA DOARPEN/DIOS2 Stijn Scheffer
paars-wit Enrico Post
11 St. Annaparochie Iwan Hiddinga
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Jelmer Postma
zwart-wit Jelvin Kaper
12 Sexbierum-Pietersbierum Remco Post
DE TWA DOARPEN/DIOS1 Nick van der Walt
13 Dronryp Arjen Bauke Hofstra
SJIRK DE WAL1 Milan Krottje
oranje-groen-oranje Brent Jesse van Beem
14 Wommels Luuk Meijer
WOMMELS Jesse de Vries
rood-groen Milan van der Weg
15 Exmorra Jurre Reitsma
EXMORRA Redmer Abma
rood-wit Aise Salverda
16 Bitgum Jelte Meesters
OEFENING KWEEKT KUNST Hugo Sloterdijk
rood-wit Fedde Janzen
17 Harlingen Jaimy Koel
EENDRACHT Koos Jorna
18 Hommerts-Jutrijp Siebolt Hofman
DE BOPPESLACH Johannes de Boer

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers