contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:12-06-2016
Tijd:11:00
Categorie:| Dames Hoofdklasse
Soort:Afdeling
Vereniging:KV PIM MULIER
Plaats:Witmarsum
Scheidsrechter:Jong, de M.
1 GOUTUM Anne Berber Zeinstra
SONNENBORGH Hiske Zeinstra
oranje-groen Marrit Zeinstra
2 MINNERTSGA Anna Kootstra
MINNERTSGA Lusanne Klaver
rood-geel Simona Kootstra
3 Berlikum Nelie Steenstra
OEFENING KWEEKT KUNST Mariska Hoogland
rood-wit Corina de Vries
4 GRONINGEN Andrea Kroes
DE LEGE GEAEN Sanne Hijlkema
5 DRONRYP Jeanette Jansma
DE BOER Anouk Tolsma
oranje-groen-oranje Elly Hofman
6 Easterein Marije Schurer
EASTEREIN Imke van der Leest
groen-wit Martine Tiemersma
7 Franeker Ilse Tuinenga
BERLIKUM Leonie van der Graaf
blauw-wit Harmke Siegersma
8 MANTGUM Ilse Noorman
JACOB KLAVER Jennie Terpstra
rood-wit-zwart Amarins de Groot
9 DEINUM Hermine Sytema
DE TRIJE DOARPEN Mirjam Beeksma
10 GROU Nynke Andringa
DE VELUWEZOOM Marte Altenburg
11 RIED Nicole Hempenius
JAN BOGTSTRA Maaike Osinga
geel-blauw Iris van der Veen
12 Boazum Nellie Jansen-Rijpma
DE LEGE GEAEN Nynke Sijbrandij
oranje-zwart Wiljo Sijbrandij
13 Ie Metsje Sipma
DE TROCHSETTERS Louise Krol
14 WOMMELS Michelle Bruinsma
SONNENBORGH Marie-jetske Lettinga
blauw-geel-blauw Bianca van der Veen
15 Sexbierum-Pietersbierum Hendrieke van der Schoot
ACHLUM Grada van der Schoot
16 Stiens Anna-Brecht Bruinsma
WOMMELS Martzen Deinum
rood-groen Sjanet Wijnia
17 Reduzum Anke Rinsma
JAN REITSMA Leila-Janneke Moufakkir
groen-wit Klasine Huistra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers