contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:12-06-2016
Tijd:11:00
Categorie:Dames Hoofdklasse
Soort:Afdeling
Vereniging:PIM MULIER
Plaats:Witmarsum
Scheidsrechter:Jong, de M.
1 Peins Anne Berber Zeinstra
PIETER JELLEMA Hiske Zeinstra
oranje-groen Marrit Zeinstra
2 Minnertsga Anna Kootstra
MINNERTSGA Lusanne Klaver
rood-geel Simona Kootstra
3 Bitgum Nelie Steenstra
OEFENING KWEEKT KUNST Mariska Hoogland
rood-wit Corina de Vries
4 Goenga Andrea Kroes
DE LEGE GEAEN Sanne Hijlkema
5 Dronryp Jeanette Jansma
SJIRK DE WAL Anouk Tolsma
oranje-groen-oranje Elly Hofman
6 Easterein Marije Schurer
EASTEREIN Imke van der Leest
groen-wit Martine Tiemersma
7 Berltsum Ilse Tuinenga
BERLIKUM Leonie van der Graaf
blauw-wit Harmke Siegersma
8 Mantgum Ilse Noorman
JACOB KLAVER Jennie Terpstra
rood-wit-zwart Amarins de Groot
9 Deinum Hermine Sytema
DE TRIJE DOARPEN Mirjam Beeksma
10 Grou Nynke Andringa
IT WETTERLAN Marte Altenburg
11 Franeker Nicole Hempenius
JAN BOGTSTRA Maaike Osinga
geel-blauw Iris van der Veen
12 Boazum Nellie Jansen-Rijpma
BOAZUM Nynke Sijbrandij
oranje-zwart Wiljo Sijbrandij
13 Ee Metsje Sipma
DE TROCHSETTERS Louise Krol
14 Leeuwarden Michelle Bruinsma
LKC SONNENBORGH Marie-jetske Lettinga
blauw-geel-blauw Bianca van der Veen
15 Sexbierum-Pietersbierum Hendrieke van der Schoot
DE TWA DOARPEN/DIOS Grada van der Schoot
16 Wommels Anna-Brecht Bruinsma
WOMMELS Martzen Deinum
rood-groen Sjanet Wijnia
17 Reduzum Anke Rinsma
JAN REITSMA Leila-Janneke Moufakkir
groen-wit Klasine Huistra

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers