contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten verl. Ronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum07-07-2012
Tijd10:00
CategorieWelpenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingEXMORRA
PlaatsExmorra
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Germ Epema ARUM
2 Tim Bijlsma FRANEKER
Ruurd Faber KIMSWERD
3 Jeroen Haarsma MINNERTSGA
Martijn Wiersma KIMSWERD
4 Feike Douwe Zijlstra FOLSGARE
Gerwin Dijkstra ANJUM
5 Erik Minne Cats MENAAM
Christiaan Stremler EXMORRA
6 Jaap Jan Rienks BOER
Marten Jansen SEXBIERUM
7 Jorn Dijkstra MAKKUM FR
Johan Kuiken DONGJUM
8 Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
Hessel Postma WINSUM
9 Jorn Lars van Beem DRONRYP
Dedmer Bouma HUNS
10 Jarno Wijtsma JIRNSUM
Ingmar Wijma MAKKUM FR
11 Karel Monfils KIMSWERD
Xander Nauta MAKKUM
12 Rick Minnesma DRONRYP
Folkert Smid WITMARSUM
13 Mark Minnesma DRONRYP
Arjen Schregardus LIOESSENS
14 Roan Hooghiemster WIJNALDUM
Bastiaan Ynema BERLTSUM
15 Stan van den Berg GROU
Lucas Bangma BOLSWARD
16 Thomas Dijkstra BERLTSUM
Allard van Wigcheren BERLTSUM
17 Simon van der Vaart SPANNUM
Geert Reitsma BAARD
18 Steven Koster TZUM
Klaas Westra KIMSWERD
19 Allard Dijkstra LEEUWARDEN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers