contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verl. Ronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum26-05-2012
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingNIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Hessel de Groot SCHARNEGOUTUM
Lucas Postma DRONRYP
2 Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Tjerk Kemper DRONRYP
3 Dirk-Henk Kuipers ARUM
Gjalt van der Hem JORWERT
4 Wytse Vollema PEINS
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
5 Hidde Poelstra MINNERTSGA
Menno de Jong ARUM
6 Gerrit Dijkstra ANJUM
Youri de Groot MENAAM
7 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Arjen Talsma MANTGUM
8 Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Gerben de Boer GAAST
9 Jasper Jager DRONRYP
Jelle Terpstra MANTGUM
10 Hedser Mud WERGEA
Arnout Meijer WOMMELS
11 Robin van der Weg WOMMELS
Hessel de Ree REDUZUM
12 Jelle Cnossen TZUM
Yannick de Bruin DRONRYP
13 Jasper de Boer SPANNUM
Gerard de Vries BITGUM
14 Albert Feenstra EXMORRA
Paul Dijkstra BITGUMMOLE
15 Dennis Strikwerda EXMORRA
Jort Norder FRANEKER
16 Siebe Feenstra MORRA
Sytse Koree ANJUM
17 Rutger Wiersma EASTEREIN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers