contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur - Frouljus PC loting in het Dorpshuis in Weidum

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum27-09-2020
Tijd10:30
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingNIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterWinkel, J.
Tolsma H.
1 Aletta van Popta GRONINGEN
Mintje Meintema DRONRYP
Miranda Scheffer MENAAM
2 Sietske Okkema EASTEREIN
Jeska Terpstra EASTEREIN
Martzen Deinum WOMMELS
3 Andrea Kroes GAUW
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Marije Hellinga DEINUM
4 Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Lotte Delgrosso MINNERTSGA
Annelien Broersma LEEUWARDEN
5 Nynke Sijbrandij LEEUWARDEN
Manon Scheepstra LEEUWARDEN
Marrit Zeinstra GRONINGEN
6 Serena Hovenga MARSUM
Amarins de Groot MANTGUM
Aluca Bouma GROU
7 Inge Jansma DRONRYP
Elly Hofman DRONRYP
Ineke van der Ploeg RIED
8 Roelie Kroondijk EASTEREIN
Klasine Huistra REDUZUM
Jennie Terpstra MANTGUM
9 Ilse Tuinenga FRANEKER
Margriet Bakker EASTERLITTENS
Imke van der Leest EASTEREIN
10 Tineke Dijkstra WJELSRYP
Marte Altenburg GROU
Louise Krol EE
11 Wybrig Bakker TERSOAL
Corrie Kroondijk EASTEREIN
Fiera de Vries SEXBIERUM
12 Anna-Brecht Bruinsma LEEUWARDEN
Anne Monfils GRONINGEN
Harmke Siegersma BERLTSUM

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers