contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten B-klasse + herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-07-2020
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingHALD MOED
PlaatsJorwert
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Lieuwe Althof STIENS
Jan de Jong MENAAM
Gerrie Otter GOUTUM
2 Hans Diekman AUGUSTINUSGA
Tjeerd Bouma LEEUWARDEN
Bram Koning JELLUM
3 Jelle de Boer WOMMELS
Sipke Hiemstra EASTEREIN
Gerke Draaistra STIENS
4 Maikel Versnel SINT ANNAPAROCHIE
Harmen Tjalling Holwerda WOUDSEND
Johannes Monsma BURGWERD
5 Sikke Koster DOKKUM
Age van der Goot GOENGA
Wybren v.d. Woud LEEUWARDEN
6 Douwe Leijenaar BOLSWARD
Simon de Groot MIDLUM
Johan v.d. Veen OENTSJERK
7 Jochum de Vries WIUWERT
Jan Feenstra WINSUM FR
Jan Reitsma MANTGUM
8 Eddy Sjollema HARLINGEN
Henk Porte LEEUWARDEN
Henk Mulder DRONRYP
9 Ferdinand v.d. Werf JOURE
Piet de Groot MIDLUM
Bauke Posthuma FOLSGARE
10 Joop Bootsma REAHUS
Hendrik Eringa SPANNUM
Anne Brouwer WOMMELS
11 Johannes de Graaf WOMMELS
Jan Buitenga SINT NICOLAASGA
Germ Hallema JORWERT
12 Peter Tolsma REDUZUM
Siebe van Loon HEERENVEEN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers