contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum08-09-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingFOARUT
PlaatsMarssum
ScheidsrechterAnema C.
1 Enno Kingma LEEUWARDEN
Jelle Scharringa WJELSRYP
Willem Heeringa TZUMMARUM
2 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Renze Hiemstra DEINUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM
3 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Patrick Scheepstra FRANEKER
4 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Lennart Adema MAKKUM FR
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
5 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Kees van der Schoot LEEUWARDEN
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
6 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
7 Auke Boomsma MORRA
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
8 Gerrit Jan Duiven HIDAARD
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
9 Remmelt Bouma WEIDUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Thomas van Zuiden BOLSWARD
10 Marten Bergsma MINNERTSGA
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers