contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Van Aisma dagen

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum24-08-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingOEFENING KWEEKT KUNST
PlaatsBitgum
ScheidsrechterWinkel, J.
1 Enno Kingma LEEUWARDEN
Pier Piersma EASTERLITTENS
Laas Pieter van Straten FEINSUM
2 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Kees van der Schoot LEEUWARDEN
Willem Heeringa TZUMMARUM
3 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
4 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Dylan Drent HARLINGEN
Tsjerk Elsinga DRONRYP
5 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Renze Hiemstra DEINUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
6 Remmelt Bouma WEIDUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
7 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Allard Hoekstra FRANEKER
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
8 Hyltje Bosma MAKKUM FR
Auke Boomsma MORRA
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
9 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
10 Marten Bergsma MINNERTSGA
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Thomas van Zuiden BOLSWARD

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers