contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum28-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingSLA RAAK
PlaatsIngelum
ScheidsrechterZee, v.d. H.
1 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Roel Pieter de Jong RIED
2 Corné Tuinenga BERLTSUM
Wiebe Wessel Bos DOKKUM
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
3 Heren Partuur compleet afwezig FRANEKER
4 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos GRONINGEN
Tsjerk Elsinga DRONRYP
5 Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Sjoerd Smits BRITSUM
Riemer Hoekstra EE
6 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Stefan van der Meer BAARD
7 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
René de Haan FRANEKER
Yannick Hielkema BITGUM
8 Johan Diertens DRONRYP
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Lennart Adema MAKKUM FR
9 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Jelle Scharringa WJELSRYP
Paulus Yde Walda WJELSRYP
10 André van Dellen BERLTSUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Jouke Bosje LEEUWARDEN

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers