contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Aanvang 12:00 uur

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum28-07-2019
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingWILLEM WESTRA
PlaatsArum
ScheidsrechterKooistra, A.B.
1 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Kees van der Schoot LEEUWARDEN
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
2 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Patrick Scheepstra FRANEKER
3 Remmelt Bouma WEIDUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Willem Heeringa TZUMMARUM
4 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
5 Marten Bergsma MINNERTSGA
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
6 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
7 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
8 Enno Kingma LEEUWARDEN
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
9 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
10 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers