contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum27-07-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingONDER ONS
PlaatsEasterlittens
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Gerwin Dijkstra ANJUM
Hessel Postma WINSUM FR
Thomas Dijkstra BERLTSUM
2 Jan Tijtsma ANJUM
Hielke Beijering HIJUM
Wiebe Dijkstra ANJUM
3 Arne Tigchelaar FRANEKER
Justin van Dijk ARUM
Jan Hof FRANEKER
4 Jan Peter Bootsma ITENS
Gertjan Bootsma ITENS
Marco Lobregt WIUWERT
5 Hielke Miedema STIENS
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Keimpe Koldijk EASTERLITTENS
6 Youri de Groot MENAAM
Djurre Seerden FRANEKER
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
7 Joram Dijkstra WAAKSENS
Sjoerd Atze de Jong WITMARSUM
Frans Dooper WITMARSUM
8 Menno Galama TJERKWERD
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
9 Durk Ennema SEXBIERUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Pieter van der Schoot DRONRYP
10 Patrick van Dellen BERLTSUM
Jelle Cnossen BOLSWARD
11 Lucas Postma DRONRYP
Wessel Hilverda WINSUM FR
12 Gerard de Vries BITGUM
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
13 Willem Jan Postma BOLSWARD
Michel Nesse SIBRANDABUORREN
Gerben de Boer GAAST
14 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Sytse Koree ANJUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
15 Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
Jolt Vollema PEINS
Roeland van der Ploeg FERWERT

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers