contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum21-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
ScheidsrechterSieperda, J.
Sweering, H.
1 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos GRONINGEN
Tsjerk Elsinga DRONRYP
2 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Patrick Scheepstra FRANEKER
3 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
4 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
5 Enno Kingma LEEUWARDEN
Alle Jan Anema GROU
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
6 André van Dellen BERLTSUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Jouke Bosje LEEUWARDEN
7 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
René de Haan FRANEKER
Yannick Hielkema BITGUM
8 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Kees van der Schoot LEEUWARDEN
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
9 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
10 Marten Bergsma MINNERTSGA
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers