contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum20-07-2019
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingMAKKUM
PlaatsMakkum
ScheidsrechterHoutsma, D.
1 Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Amarins de Groot MANTGUM
Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
2 Sietske Okkema EASTEREIN
Anouk Tolsma DRONRYP
Rixt Wijnia WOMMELS
3 Nynke Sijbrandij LEEUWARDEN
Imke van der Leest EASTEREIN
Marrit Zeinstra GRONINGEN
4 Jildou Sweering FOLSGARE
Lotte Delgrosso MARSUM
Jennie Terpstra MANTGUM
5 Ilse Tuinenga FRANEKER
Sjanet Wijnia WOMMELS
Manon Scheepstra LEEUWARDEN
6 Roelie Kroondijk EASTEREIN
Klasine Huistra REDUZUM
Annelien Broersma LEEUWARDEN
7 Anne Monfils GRONINGEN
Margriet Bakker EASTERLITTENS
Harmke Siegersma BERLTSUM
8 Tineke Dijkstra WJELSRYP
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers