contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum20-07-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDE WALDKLAPPERS
PlaatsTytsjerk
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Eddy Sjollema HARLINGEN
Piet v.d. Ploeg SINT JACOBIPAROCHIE
Johannes Siegersma BERLTSUM
2 Simon de Groot MIDLUM
Roel Venema BOLSWARD
Wybren v.d. Woud LEEUWARDEN
3 Hilbrand Smid WITMARSUM
Jochum de Vries WIUWERT
Hans Diekman AUGUSTINUSGA
4 Bertus Bootsma WOMMELS
Simon Kingma EASTEREIN
Age van der Goot GOENGA
5 Piet Machiela SINT JACOBIPAROCHIE
Theunis Piersma WITMARSUM
Henk Westerhoff HURDEGARYP
6 Jan de Jong MENAAM
Albert Walsweer GOUTUM
Sape Nauta BERLTSUM
7 Johan Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Gerrie Otter GOUTUM
Maikel Versnel SINT ANNAPAROCHIE
8 Ale Mosselman GOUTUM
Germ de Graaf HOLWERD
Klaas Sobel TYTSJERK
9 Tiede Boorsma SINT NICOLAASGA
Klaas Kramer DRONRYP
Sikke Koster DOKKUM
10 Ludwig Seerden FRANEKER
Siebe van Loon HEERENVEEN
Anne de Groot VEENWOUDEN
11 Egbert Bootsma ITENS
Jan Fokke Mulder DRONRYP
Roel Sijbesma EASTEREIN
12 Jelle Feenstra HURDEGARYP
Sjoerd Nauta HEERENVEEN
Jan Heida MANTGUM

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers