contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum20-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingST.ANNE/DRIE SPUL IS UT
PlaatsSt.Annaparochie
ScheidsrechterJong, de M.
1 Johan Diertens DRONRYP
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Lennart Adema MAKKUM FR
2 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Jelle Scharringa WJELSRYP
Paulus Yde Walda WJELSRYP
3 Youri de Groot MENAAM
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
4 Remmelt Bouma WEIDUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Willem Heeringa LEEUWARDEN
5 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
6 Corné Tuinenga BERLTSUM
Wiebe Wessel Bos DOKKUM
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
7 Patrick van Dellen BERLTSUM
8 Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Sjoerd Smits BRITSUM
Riemer Hoekstra EE
9 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
10 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Stefan van der Meer BAARD

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers