contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten Rengersdag

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum19-07-2019
Tijd16:30
CategorieJunioren
SoortDoor elkaar loten
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
ScheidsrechterBergsma J.
1 Gerwin Dijkstra ANJUM
Lucas Postma DRONRYP
Riemer Hoekstra EE
2 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Remco Schiphof SINT JACOBIPAROCHIE
Gerben de Boer GAAST
3 Christiaan Stremler EXMORRA
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Patrick van Dellen BERLTSUM
4 Keimpe Brander HEEG
Wessel Schraa WOMMELS
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
5 Corné Tuinenga BERLTSUM
Albert Feenstra EXMORRA
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
6 Edser Rijpstra STIENS
Jesper Tolsma REDUZUM
Wessel Hilverda WINSUM FR
7 Julian Faber BOLSWARD
Paul Dijkstra BITGUM
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
8 Youri de Groot MENAAM
Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Hielke Beijering HIJUM
9 Gerard de Vries BITGUM
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
Wytze Wassenaar WIER
10 Auke Boomsma MORRA
Sjoerd Smits BRITSUM
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
11 Wessel Miedema BERLTSUM
Sytse Koree ANJUM
Roel Pieter de Jong RIED
12 Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
Ignas Dijkstra MANTGUM

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers