contact zoeken wedstrijden

Jongens Uitnodiging 8 partuur door TC en vereniging in samenwerking

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-07-2019
Tijd14:00
CategorieJongens
SoortUitnodiging
VerenigingDE OORSPRONG
PlaatsJoure / St.Nicolaasga
ScheidsrechterFijma, M.
1 Aizo Veltman HOMMERTS
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Jelmer Miedema GOUTUM
2 Stan van den Berg GROU
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
Jurrit Osinga INGELUM
3 Bert Veltman HOMMERTS
Mark Minnesma DRONRYP
Erik Minne Cats MENAAM
4 Gerwin Dijkstra ANJUM
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
5 Thom Stellingwerf GAAST
Hessel Postma WINSUM FR
Jesper Tolsma REDUZUM
6 Alwin Boschma PIETERSBIERUM
Rutger Torensma OOSTERNIJKERK
Jitze Floris JOURE
7 Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Karel Monfils KIMSWERD
8 Allard van Wigcheren BERLTSUM
Harold de Boer JELLUM
Gosse de Haan WINSUM FR

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers