contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum14-07-2019
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingONDER ONS
PlaatsEasterlittens
ScheidsrechterVisser, S.
1 Milan van der Weg WOMMELS
Sjoerd van der Schaar OUDEBILDTZIJL
Jelte Meesters BITGUMMOLE
2 Brent Jesse van Beem DRONRYP
Arjen Bauke Hofstra DRONRYP
Harmen Zuidema LEEUWARDEN
3 Marten Daaf Alkemade DRONRYP
Jan Bandstra OOSTERNIJKERK
Jurre Reitsma EXMORRA
4 Sjouke Beimers BITGUMMOLE
Jardo Sterkenburg ZWEINS
Thomas Bouma EASTERLITTENS
5 Brent Timmerman DRONRYP
Jan-Tymen Eisma FRANEKER
Nick van der Walt SEXBIERUM
6 Rinnert Tolsma ARUM
Remco Yska BOLSWARD
Jarno Post BERLTSUM
7 Lieuwe van der Kamp NIJLAND
Bjorn Idsardi DRONRYP
Ate Schaap TIRNS
8 Jesse van der Heide ARUM
Pieter den Breejen ARUM
Edwin de Vries HALLUM
9 Jorrit Palma TZUM
Siemon Ulbe Haringa WITMARSUM
Luuk Zwaagstra MAKKUM FR
10 Jesse Miedema MARSUM
Menno Johnson KIMSWERD
Jelmer Foppe Drijfhout POPPENWIER
11 Tjitte Reitsma BAARD
Liuwe-Meint Postma WAAKSENS
Clive van der Weerdt MAKKUM
12 Stef van Steen GROU
Redmer Wiersma EASTEREIN
Stijn Scheffer SEXBIERUM
13 Mathijs Buma ARUM
Mark Okkema WITMARSUM
Iwan Hiddinga SINT ANNAPAROCHIE
14 Wiebe van Wier PEINS
Jelvin Kaper SINT ANNAPAROCHIE
Enrico Post SEXBIERUM
15 Matthys Renema HEEG
Jordi Stoker WITMARSUM
Jorrit Faas DRONRYP
16 Jaimy Koel HARLINGEN
Otte Algra LEEUWARDEN
Douwe Faber PINGJUM
17 Sybrand Veldhuis RAERD
Jens Kooistra RAERD
Siebolt Hofman HOMMERTS

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers