contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum14-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingBOLSWARD
PlaatsBolsward
ScheidsrechterKooistra, A.B.
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
1 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
2 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
3 Marten Bergsma MINNERTSGA
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
4 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Patrick Scheepstra FRANEKER
5 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos GRONINGEN
Tsjerk Elsinga DRONRYP
6 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
7 Enno Kingma LEEUWARDEN
Alle Jan Anema GROU
8 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Kees van der Schoot LEEUWARDEN
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
9 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
10 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers