contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum13-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDE LYTSE STUIT
PlaatsScharnegoutum
ScheidsrechterBierma, L.
1 Jasper Jager DRONRYP
Hielke Beijering HIJUM
Patrick van Dellen BERLTSUM
2 André van Dellen BERLTSUM
Jelle Scharringa WJELSRYP
Jan Hof FRANEKER
3 Paul Dijkstra BITGUM
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Wytze Wassenaar WIER
4 Corné Tuinenga BERLTSUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Riemer Hoekstra EE
5 Youri de Groot MENAAM
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Stefan van der Meer BAARD
6 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Lucas Postma DRONRYP
Pieter van der Schoot DRONRYP
7 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Willem Heeringa LEEUWARDEN
8 Wessel v.d. Woud GOUTUM
René de Haan FRANEKER
Jan-Sjouke Weewer BITGUMMOLE
9 Hein Rodenhuis RIED
Jan Jelle Jongsma DAMWALD
Gerard de Vries BITGUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers