contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum30-06-2019
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingEENDRACHT
PlaatsHarlingen
ScheidsrechterAnema C.
Thomas van Zuiden BOLSWARD
1 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
2 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Patrick Scheepstra FRANEKER
3 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
4 Enno Kingma LEEUWARDEN
Alle Jan Anema GROU
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
5 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
6 Marten Bergsma MINNERTSGA
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
7 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Kees van der Schoot LEEUWARDEN
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
8 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
9 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
10 André van Dellen BERLTSUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Jouke Bosje LEEUWARDEN

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers