contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum23-06-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingYN 'E FLECHT
PlaatsYsbrechtum
ScheidsrechterJoustra, W.A.
1 Johan Diertens DRONRYP
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Lennart Adema MAKKUM FR
2 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Stefan van der Meer BAARD
3 Corné Tuinenga BERLTSUM
Wiebe Wessel Bos DOKKUM
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
4 Youri de Groot MENAAM
Djurre Seerden FRANEKER
5 Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Sjoerd Smits BRITSUM
6 Durk Ennema SEXBIERUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Pieter van der Schoot DRONRYP
7 Remmelt Bouma WEIDUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Willem Heeringa LEEUWARDEN
8 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
René de Haan FRANEKER
Yannick Hielkema BITGUM
9 André van Dellen BERLTSUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Jouke Bosje LEEUWARDEN
10 Patrick van Dellen BERLTSUM
Jelle Cnossen BOLSWARD
Klaas Pier Folkertsma WONS

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers