contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt+ herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum16-06-2019
Tijd10:00
CategorieDames 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingDE TWA DOARPEN/DIOS
PlaatsSexbierum-P.
ScheidsrechterWierstra, D.
1 Boukje Houtsma GRONINGEN
Anna Rixt Iedema MENAAM
Hesther de Boer JELLUM
2 Inge Jansma DRONRYP
Naomi Wiersma WORKUM
Larissa Smink MAKKUM
3 Serena Hovenga MARSUM
Lobke Vlasbloem MAKKUM FR
Nelie Steenstra MINNERTSGA
4 Hester Zijlstra BERLTSUM
Anke Winkel DRONRYP
Simona Kootstra MINNERTSGA
5 Anna Ennema SEXBIERUM
Baukje Terpstra GRONINGEN
Selma van der Molen WITMARSUM
6 Nicole Hempenius RIED
Margriet Miedema BERLTSUM
Fenna Kramer WINSUM FR
7 Andrea Kroes GAUW
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Marije Hellinga DEINUM
8 Elly Hofman DRONRYP
Klasine Huistra REDUZUM
Annelien Broersma LEEUWARDEN
9 Sietske Okkema EASTEREIN
Anouk Tolsma DRONRYP
Rixt Wijnia WOMMELS
10 Everdyna de Haan HARLINGEN
Selma de Boer EASTEREIN
Joanne Elise Broeders RIED
11 Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Corina de Vries BITGUM
Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
12 Jeanette Jansma DRONRYP
Jannica van der Ploeg STIENS
Aletta van Popta GRONINGEN
13 Amarins de Groot MANTGUM
Mintje Meintema DRONRYP
Ineke van der Ploeg RIED
14 Roelie Kroondijk EASTEREIN
Corrie Kroondijk EASTEREIN
Anouk Smink MAKKUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers