contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt+ herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum19-05-2019
Tijd10:00
CategorieDames 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingWINSUM
PlaatsWinsum
ScheidsrechterHiemstra, S.
1 Jeanette Jansma DRONRYP
Jannica van der Ploeg STIENS
Aletta van Popta GRONINGEN
2 Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Corina de Vries BITGUM
Akkelyna de Haan WIER
3 Anna Ennema SEXBIERUM
Baukje Terpstra EASTEREIN
Selma van der Molen WITMARSUM
4 Andrea Kroes GAUW
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Marije Hellinga DEINUM
5 Anne Berber Zeinstra LEEUWARDEN
Lotte Delgrosso MARSUM
Kim Dijkstra GRONINGEN
6 Amarins de Groot MANTGUM
Mintje Meintema DRONRYP
Ineke van der Ploeg RIED
7 Boukje Houtsma GRONINGEN
Anna Rixt Iedema MENAAM
Miranda Scheffer MENAAM
8 Serena Hovenga MARSUM
Lobke Vlasbloem MAKKUM FR
Aluca Bouma GROU
9 Everdyna de Haan HARLINGEN
Selma de Boer EASTEREIN
Joanne Elise Broeders RIED
10 Elly Hofman DRONRYP
Klasine Huistra REDUZUM
Annelien Broersma LEEUWARDEN
11 Nicole Hempenius RIED
Fenna Kramer WINSUM FR
12 Hester Zijlstra BERLTSUM
Anke Winkel DRONRYP
Simona Kootstra MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers