contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum19-05-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingST.ANNE/DRIE SPUL IS UT
PlaatsSt.Annaparochie
ScheidsrechterKooistra, A.B.
1 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
2 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
3 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
4 Enno Kingma LEEUWARDEN
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
5 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Patrick Scheepstra FRANEKER
6 Marten Bergsma MINNERTSGA
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
7 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
8 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Kees van der Schoot LEEUWARDEN
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
9 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos GRONINGEN
Klaas Pier Folkertsma WONS
10 Patrick van Dellen BERLTSUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Pieter van der Schoot DRONRYP

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers