contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-05-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingTHOMAS PRINS
PlaatsPaesens-Moddergat
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Jelle Scharringa WJELSRYP
Paulus Yde Walda WJELSRYP
2 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Ignas Dijkstra MANTGUM
3 Wierd Baarda DRONRYP
Jelmer Westra BERLTSUM
Marco de Groot FRANEKER
4 Doede Rients Okkema EASTEREIN
Sybren Poelsma DRONRYP
5 Willem Jan Postma BOLSWARD
Michel Nesse SIBRANDABUORREN
Gerben de Boer GAAST
6 Sytse Koree ANJUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
7 Joram Dijkstra WAAKSENS
Sjoerd Atze de Jong WITMARSUM
Frans Dooper WITMARSUM
8 Gerrit Jan Duiven HIDAARD
Hendrik Bouwhuis SNEEK
Leon Bekema BOLSWARD
9 Albert Feenstra EXMORRA
Hendry Steigenga EXMORRA
Auke-Geert Ybema FERWOUDE
10 Jan Dirk de Groot DRIEZUM
Daniël Iseger LEEUWARDEN
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
11 Gerard de Vries BITGUM
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
Wytze Wassenaar WIER
12 Jasper Jager DRONRYP
Wessel Hilverda WINSUM FR
13 Youri de Groot MENAAM
Jelle Cnossen BOLSWARD
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers