contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-05-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingTHOMAS PRINS
PlaatsPaesens-Moddergat
ScheidsrechterHoutsma, D.
1 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Siebe Greidanus WJELSRYP
2 Remmelt Bouma WEIDUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Willem Heeringa LEEUWARDEN
3 André van Dellen BERLTSUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Tsjerk Elsinga DRONRYP
4 Gerrit Dijkstra ANJUM
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
5 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
6 Corné Tuinenga BERLTSUM
Wiebe Wessel Bos DOKKUM
Roel Pieter de Jong RIED
7 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Stefan van der Meer BAARD
8 Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Sjoerd Smits BRITSUM
Jan Jelle Jongsma DAMWALD
9 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
René de Haan FRANEKER
Yannick Hielkema BITGUM
10 Johan Diertens DRONRYP
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Pieter Scharringa DRONRYP

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers