contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-05-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingST.ANNE/DRIE SPUL IS UT
PlaatsSt.Annaparochie
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Jan Brandsma GRIJPSKERK
Tjeerd Bouma LEEUWARDEN
Jan Bruinsma HEERENVEEN
2 Eddy Sjollema HARLINGEN
Jelle de Boer WOMMELS
Ynze Stienstra BAAIUM
3 Sjouke de Groot EASTERLITTENS
Jan Heida MANTGUM
Teake van der Walt SEXBIERUM
4 Maikel Versnel SINT ANNAPAROCHIE
Joop Bootsma REAHUS
Henk Porte LEEUWARDEN
5 Anne de Vries SINT ANNAPAROCHIE
Ferdinand v.d. Werf JOURE
Hans Diekman PIETERSBIERUM
6 Bouwe v.d. Veer WINSUM FR
Daan Groen HALLUM
Peter Tolsma REDUZUM
7 Bauke Posthuma FOLSGARE
Jan Feenstra WINSUM FR
Germ de Graaf HOLWERD
8 Piet Stellingwerf HARLINGEN
Sipke Hiemstra EASTEREIN
Wibe Hoitenga BOAZUM
9 Jetze Nagel MAKKUM FR
Jan Buitenga SINT NICOLAASGA
Germ Hallema JORWERT
10 Murk de Jong SINT ANNAPAROCHIE
Harmen Tjalling Holwerda ST JOB IN 'T GOOR
Jan de Jong MENAAM
11 Siebe van Loon HEERENVEEN
Hielke Raukema WINSUM FR
Anne de Groot VEENWOUDEN
12 Piet de Groot MIDLUM
Lieuwe Althof STIENS
Lubbert Schreiber SINT ANNAPAROCHIE
13 Ale Mosselman GOUTUM
Sikke Koster DOKKUM
Age van der Goot GOENGA
14 Auke Akkerman MINNERTSGA
Hans Hilarides SINT JACOBIPAROCHIE

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers