contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum12-05-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingKC DE BOER
PlaatsStiens
ScheidsrechterZee, v.d. H.
1 Enno Kingma LEEUWARDEN
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
2 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos GRONINGEN
Klaas Pier Folkertsma WONS
3 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Patrick Scheepstra FRANEKER
4 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
5 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
6 Remmelt Bouma WEIDUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Willem Heeringa LEEUWARDEN
7 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Stefan van der Meer BAARD
8 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
9 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
10 Marten Bergsma MINNERTSGA
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers