contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten Junioren Pilot

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum13-07-2018
Tijd16:30
CategorieJunioren
SoortDoor elkaar loten
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
Scheidsrechter
1 Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Lennard Terpstra DRONRYP
2 Jelle Cnossen BOLSWARD
Karel Monfils KIMSWERD
Riemer Hoekstra EE
3 André van Dellen BERLTSUM
Wessel v.d. Woud GOUTUM
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
4 Yannick Hielkema BITGUM
Remco Dijkstra BERLTSUM
Patrick Nauta BERLTSUM
5 Wiebe Dijkstra ANJUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Wytze Wassenaar WIER
6 Tycho de Groot MENAAM
Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
Remmelt Bouma WEIDUM
7 Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
Gerard de Vries BITGUM
Paul Dijkstra BITGUM
8 Jesper Tolsma REDUZUM
Jisse Kemper BERLTSUM
Marten Bergsma MINNERTSGA
9 Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Hielke Beijering HIJUM
Jan Tijtsma ANJUM
10 Lucas Postma DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Laas Pieter van Straten FEINSUM
11 Wander Meijer LEKKUM
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Menno Galama TJERKWERD
12 Youri de Groot MENAAM

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers