contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Door elkaar loten 10 partuur

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum15-09-2018
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
ScheidsrechterSweering, H.
1 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
2 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
3 Enno Kingma LEEUWARDEN
Jelte Visser SEXBIERUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
4 Johan Diertens DRONRYP
Allard Hoekstra FRANEKER
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
5 Remmelt Bouma WEIDUM
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Willem Heeringa LEEUWARDEN
6 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Haye Jan Nicolay BRITSUM
7 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Patrick van Dellen BERLTSUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
8 Marten Bergsma MINNERTSGA
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
9 André van Dellen BERLTSUM
Dylan Drent HARLINGEN
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
10 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Thomas van Zuiden BOLSWARD

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers