contact zoeken wedstrijden

PC Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum22-08-2018
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingNIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterGrond, M.O.W.
Hiemstra, S.
1 Wybrig Bakker TERSOAL
Hiske Zeinstra GRONINGEN
Melissa Rianne Hiemstra STIENS
2 Sietske Okkema EASTEREIN
Maaike Osinga FRANEKER
Aukje van Kuiken KOLLUMERPOMP
3 Nynke Sybrandy LEEUWARDEN
Wiljo Sybrandy LEEUWARDEN
Marrit Zeinstra GRONINGEN
4 Anne Berber Zeinstra LEEUWARDEN
Lotte Delgrosso MARSUM
Jildou Felkers BERLTSUM
5 Ilse Tuinenga BERLTSUM
Sjanet Wijnia WOMMELS
Manon Scheepstra LEEUWARDEN
6 Roelie Kroondijk EASTEREIN
Martine Tiemersma GRONINGEN
Annelien Broersma LEEUWARDEN
7 Amarins de Groot MANTGUM
Mintje Meintema DRONRYP
Ineke van der Ploeg RIED
8 Tineke Dijkstra WJELSRYP
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE
9 Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Anouk Tolsma DRONRYP
Kim Dijkstra MAKKUM FR
10 Elly Hofman DRONRYP
Marte Altenburg GROU
Martzen Deinum WOMMELS
11 Anne Monfils GRONINGEN
Margriet Bakker EASTERLITTENS
Harmke Siegersma BERLTSUM
12 Jildou Sweering FOLSGARE
Jeska Terpstra EASTEREIN
Jennie Terpstra MANTGUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers