contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum15-07-2018
Tijd10:00
CategorieDames 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingDE LEGE GEAEN
PlaatsGoënga
ScheidsrechterKoldijk, J.
1 Serena Hovenga MARSUM
Selma van der Molen WITMARSUM
2 Inge Jansma DRONRYP
Anna Rixt Iedema MENAAM
Hesther de Boer JELLUM
3 Anne Berber Zeinstra LEEUWARDEN
Lotte Delgrosso MARSUM
Jildou Felkers BERLTSUM
4 Boukje Houtsma GRONINGEN
Corrie Kroondijk EASTEREIN
Boukje-Ellen Bosma MAKKUM FR
5 Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Hester Bruinsma WOMMELS
Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
6 Akkelyna de Haan WIER
Corina de Vries BITGUM
Fenna Kramer WINSUM FR
7 Jildou Sweering FOLSGARE
Jeska Terpstra EASTEREIN
Jennie Terpstra MANTGUM
8 Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Anouk Tolsma DRONRYP
Kim Dijkstra MAKKUM FR
9 Sietske Okkema EASTEREIN
Maaike Osinga FRANEKER
Aukje van Kuiken KOLLUMERPOMP
10 Roelie Kroondijk EASTEREIN
Jannica van der Ploeg STIENS
Aletta van Popta LOLLUM
11 Nelie Steenstra MINNERTSGA
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Marije Hellinga DEINUM
12 Wybrig Bakker TERSOAL
Hiske Zeinstra GRONINGEN
Melissa Rianne Hiemstra STIENS
13 Dames Partuur compleet afwezig FRANEKER
Dames Partuur compleet afwezig FRANEKER
Dames Partuur compleet afwezig FRANEKER
14 Nicole Hempenius FRANEKER
Anke Winkel DRONRYP
Simona Kootstra MINNERTSGA

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers