contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum15-07-2018
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingVVV MENAEM
PlaatsMenaam
ScheidsrechterAnema C.
1 Willem Jan Postma BOLSWARD
Albert Feenstra EXMORRA
Gerben de Boer GAAST
2 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Wiebe Wessel Bos DOKKUM
Sip Jaap Bos GRONINGEN
3 Corné Tuinenga BERLTSUM
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Menno Galama TJERKWERD
4 André van Dellen BERLTSUM
Gerrit Jan Duiven HARTWERD
Lennart Adema MAKKUM FR
5 Wierd Baarda DRONRYP
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Tsjerk Elsinga DRONRYP
6 Paul Dijkstra BITGUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Stefan van der Meer BAARD
7 Peter van Zuiden TJERKWERD
Allard Hoekstra FRANEKER
Alle Jan Anema GROU
8 Patrick van Dellen BERLTSUM
Hendrik Jan v.d. Velde WORKUM
Aloys Freitag MAKKUM FR
9 Jan Dirk de Groot DRIEZUM
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Siebe Greidanus WJELSRYP
10 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers