contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-06-2018
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingFOARUT
PlaatsMarssum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Mark Okkema WITMARSUM
Jesse Miedema MARSUM
2 Edwin Arjen Yska BOLSWARD
Enrico Post SEXBIERUM
3 Jelte Meesters BITGUMMOLE
Hjalmar Dijkstra SINT ANNAPAROCHIE
4 Leon Smink MAKKUM FR
Milan Krottje DRONRYP
5 Erwin Vos SKINGEN
Tjitte Reitsma BAARD
6 Douwe Palsma MENAAM
Luuk Zwaagstra MAKKUM FR
7 Andries Geertsma MANTGUM
Jelle Jan Dijkstra MORRA
8 Jacob Boersma WOUTERSWOUDE
Remco Yska BOLSWARD
9 Tyme Jonker MANTGUM
Rindert Zijlstra PIETERSBIERUM
10 Daan Kooistra RAERD
Arjen Bauke Hofstra DRONRYP
11 Jorrit Palma TZUM
Tymen Bijlsma BOLSWARD
12 Douwe Faber PINGJUM
Eelco Meijer HALLUM
13 Jelle Rense Lei MODDERGAT
Jaimy Koel HARLINGEN
14 Jille Jongsma DAMWALD
Sjoerd van der Schaar OUDEBILDTZIJL
15 Silvan Elzinga BOLSWARD
Karst Hoekstra BLIJE
16 Brent Jesse van Beem DRONRYP

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers