contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten del + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-06-2018
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingMAKKUM
PlaatsMakkum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Jan Brandsma GRIJPSKERK
Jacob Kamstra FRANEKER
Johan Wittermans SNEEK
2 Sape Nauta BERLTSUM
Jan v.d. Meulen FRANEKER
Douwe Broersma MIDLUM
3 Anno Miedema STIENS
Egbert Bootsma ITENS
Jarig Katsma SINT JACOBIPAROCHIE
4 Jan Sipma FRANEKER
Bauke Posthuma FOLSGARE
Roel Sijbesma EASTEREIN
5 Henk Hellinga MAKKUM FR
Bouwe v.d. Veer WINSUM FR
Jelle Jan Bouma FRANEKER
6 Johannes Siegersma BERLTSUM
Ype Tiemersma EASTEREIN
Dirk Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
7 Piet de Groot MIDLUM
Maikel Versnel SINT ANNAPAROCHIE
Johan Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
8 Lubbert Schreiber SINT ANNAPAROCHIE
Jan Buitenga SINT NICOLAASGA
Piet Zondervan JORWERT
9 Tjeerd Bouma LEEUWARDEN
Sipke Hiemstra EASTEREIN
Roel Venema BOLSWARD
10 Teake Koster HARLINGEN
Jan van der Schoot SEXBIERUM
Lieuwe Althof STIENS
11 Bertus Bootsma WOMMELS
Bennie Hof FRANEKER
Ludwig Seerden FRANEKER
12 Sikke Koster DOKKUM
Jochum de Vries WIUWERT
Ibo Nicolay BRITSUM
13 Eddy Sjollema HARLINGEN
Nanning Seepma HARKEMA
Jan Tuinier MAKKUM FR
14 Piet Machiela SINT JACOBIPAROCHIE
Anne de Vries SINT ANNAPAROCHIE
Klaas Kramer DRONRYP
15 Johan v.d. Veen OENTSJERK
Henk Mulder DRONRYP
Tjeerd Dijkstra EASTEREIN
16 Hans Felkers STIENS
Theunis Piersma WITMARSUM
Gerrie Otter GOUTUM
17 Jan Faber WITMARSUM
Fetze Jan Kooistra RIED
Henk Deelstra FRANEKER
18 Dirk Machiela SINT JACOBIPAROCHIE
Oeds Broersma WITMARSUM
Herman Radelaar ROLDE
19 Ate Bierma MENAAM
Jan de Jong MENAAM
Simon de Groot MIDLUM
20 Wybren v.d. Woud LEEUWARDEN

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers